Maatschappelijk Verantwoord ondernemen - Grit Optiek
Suche
Suche

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Grit Optiek hechten we veel belang aan verantwoord ondernemen. Wij zetten kwaliteit boven kwantiteit en vermijden overproductie. Wij kopen onze brillen in bij fabrikanten uit Japan en Europa, onze collectie wordt grotendeels ambachtelijk en met oog voor het milieu gemaakt.

Reparatie en hergebruik

We zijn toegewijd aan duurzaamheid en het verminderen van afval. In plaats van meteen een nieuwe aankoop aan te raden, willen we graag bekijken of het mogelijk is uw huidige bril te repareren of een nieuwe bestemming te geven. Door reparatie en hergebruik aan te moedigen, dragen we bij aan een milieuvriendelijkere benadering van brillen.

Inclusiviteit en non-discriminatie

Bij Grit Optiek is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid of andere kenmerken. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie. Onze missie is om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle individuen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Energiebesparing

We nemen energiebesparing serieus. Hoewel onze deuren niet op slot zijn, houden we ze gesloten om energie te besparen. Bovendien zorgen we ervoor dat de verlichting wordt uitgeschakeld in onbezette ruimtes van onze winkel. We minimaliseren het gebruik van wegwerpdoekjes en scheiden actief ons afval. Als onderdeel van onze inspanningen om de uitstoot van koolstof te verminderen, serveren we Utrechts kraanwater, wat het transport van plastic of glazen flessen met precies hetzelfde water overbodig maakt.

Duurzame materialen

Veel van de merken die we bij Grit Optiek voeren, zijn toegewijd aan duurzaamheid. Ze maken gebruik van bio-acetaat of gerecycled acetaat voor hun brillenproductie. Hoewel deze informatie niet altijd expliciet op de monturen wordt vermeld, zijn merken zoals Moscot, Andy Wolf en Dick Moby slechts enkele voorbeelden van merken die duurzame materialen in hun collecties opnemen. We streven ernaar om dergelijke merken en hun milieubewuste initiatieven te ondersteunen.

Teruggeven aan de samenleving

Bij Grit Optiek geloven we in het teruggeven aan de samenleving en het creëren van een positieve impact. Onverkochte brillen uit onze winkel worden gedeeltelijk gedoneerd aan liefdadigheidsorganisaties, die ze verspreiden onder mensen die het minder goed hebben. Deze brillen worden voorzien van eenvoudige glazen en bieden helder zicht aan mensen in nood. De overige onverkochte brillen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden, waardoor aspirant-opticiens kunnen oefenen en hun vaardigheden kunnen verbeteren.

Onderwijs en mentorschap

We geloven dat iedereen de kans verdient om te leren en uit te blinken in ons prachtige vak. Daarom nemen we actief deel aan opleidingsprogramma's. Als klant kunt u dus ook door een opticien in opleiding geholpen worden. Hier is altijd een ervaren opticien bij aanwezig die mee kijkt. Wanneer u nieuwsgierig bent naar het optiek vak kunt u ons altijd benaderen om eens een dag(deel) mee te lopen. Dit is geheel vrijblijvend, wij delen graag ons enthousiasme over ons vak! Door deze waarden in het bedrijf te integreren, streven we ernaar om niet alleen uitstekend zicht te bieden, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de samenleving als geheel.