Myopie management

Myopie, ook wel bijziendheid genoemd, is de meest voorkomende oogafwijking ter wereld. Met myopie kun je dichtbij wel scherp zien, maar veraf niet. Naar verwachting zal 50% van de wereldbevolking in 2050 een vorm van myopie hebben. Er wordt daarom ook wel gesproken over een myopie-epidemie. Men vermoedt dat dit onder andere komt door het veel op korte afstand kijken. De oogbol krijgt dan een seintje om te gaan groeien zodat het oog minder hoeft te accommoderen. Voor kinderen is het erg belangrijk om elke dag minimaal 2 uur buiten te spelen, zeker in stedelijke gebieden gebeurt dit te weinig.

Wanneer het oog in de lengte groeit, valt het vertebeeld niet goed op het netvlies. In de meeste gevallen wordt dit zichtprobleem opgelost met een bril of met contactlenzen met een minsterkte. Maar aan het onderliggende probleem, het langer groeien van het oog, wordt niets gedaan.

Het niet aanpakken van myopie is een gemiste kans, want vooral bij kinderen neemt de minsterkte alleen maar toe. Een hoge minsterkte brengt risico’s met zich mee. Op latere leeftijd kan een hoge minsterkte namelijk zorgen voor oogaandoeningen zoals glaucoom, myopische maculadegeneratie en netvliesloslating. In het ergste geval kunnen deze oogaandoeningen leiden tot permanent zichtverlies. Het is dus van belang dat er op tijd wordt ingegrepen om het groeien van de oogbol te stoppen. Dit noemen we Myopie management of Myopie controle.

Er zijn verschillende manieren om myopie management toe te passen. Het uiteindelijke doel is altijd hetzelfde; namelijk het remmen van de groei van de ooglengte en daarmee de toename van myopie. Alhoewel de toename van myopie nooit volledig stil kan worden gelegd, is de behandeling erop gericht deze groei zo klein mogelijk te houden. Hoeveel effect dit heeft is bij iedereen verschillend. 

Bij Grit Optiek remmen we de ontwikkeling van myopie met daglenzen of nachtlenzen. Kom langs en laat u informeren over de mogelijkheden!

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingenPrivacy statement